У МОН вирішили регламентувати дистанційну освіту

На сайті Міністерства освіти і науки України (МОН) оприлюднили проект положення «Про дистанційну форму здобуття загальної середньої освіти».

 

У МОН переконані, що це положення має визначити механізм забезпечення здобуття загальної середньої освіти за дистанційною формою, а також використання технологій дистанційного навчання під час організації здобуття освіти за різними формами в закладах загальної середньої освіти.

 

Новації

Чиновники пропонують передбачити такі норми в організації навчання:

 

Право на дистанційне навчання матимуть особи незалежно від віку, місця проживання чи перебування, стану здоров’я, інвалідності, соціального і майнового стану, інших ознак і обставин, у тому числі тих, які об'єктивно унеможливлюють відвідування закладів освіти.

 

Дистанційне навчання здійснюється відповідно до освітньої програми закладу освіти та має забезпечувати виконання суб’єктами дистанційного навчання державних стандартів освіти.

 

У разі потреби дистанційне навчання може організовуватися за індивідуальним навчальним планом.

 

Організація освітнього процесу під час дистанційного навчання може передбачати навчальні (у тому числі практичні, лабораторні) заняття,  вебінари, онлайн-форуми та конференції, самостійну роботу, дослідницьку, пошукову, проєктну діяльність, навчальні ігри, консультації та інші форми організації освітнього процесу, визначені освітньою програмою закладу освіти.

 

Педагогічні працівники самостійно визначають режим проведення навчальних занять. При цьому не менше 50 відсотків навчального часу, передбаченого освітньою програмою закладу освіти, забезпечується в синхронному режимі.

 

Заклад освіти забезпечує регулярне відстеження результатів навчання учнів, а також надання їм підтримки в освітньому процесі (за потреби).

 

Оцінювання результатів навчання учнів може здійснюватися очно або дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій, зокрема відеоконференцзв’язку.

 

Як організовується дистанційне навчання

Для організації такого навчання заклад освіти створює у своєму складі класи (групи) з дистанційною формою здобуття освіти. Для організації здобуття освіти за дистанційною формою заклади освіти можуть створювати структурні підрозділи (центри дистанційного навчання тощо).

 

Організація здобуття освіти за дистанційною формою може здійснюватися для осіб, які:

 

  • не можуть відвідувати навчальні заняття в закладах освіти з поважних причин (стан здоров’я, відбування покарання, збройний конфлікт, проживання (перебування) за кордоном (для громадян України), на тимчасово окупованій території України або у населених пунктах, території здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, на території населених пунктів на лінії зіткнення тощо);
  • потребують реалізації індивідуальної освітньої траєкторії відповідно до їх здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей та досвіду (у зв’язку з визначенням особливих освітніх потреб дитини, індивідуалізацією навчання обдарованих дітей, систематичним заняттям учнем певним видом (видами) спорту та участю у спортивних змаганнях тощо).

 

При цьому переведення на дистанційну форму здобуття освіти здійснюється за наказом керівника закладу освіти на підставі особистої заяви повнолітньої особи або одного з батьків тощо. За наявності обставин, які об’єктивно унеможливлюють особисте подання заяви, може бути подано скановану копію або фотокопію заяви будь-якими засобами зв’язку (факсом, електронною поштою тощо).

 

Планується, що зарахування на дистанційну форму з учнів здійснюється, як правило, до початку навчального року або семестру (триместру) навчання. При цьому педагогічні працівники, які організовують дистанційне навчання, мають підвищувати свою кваліфікацію щодо використання інформаційно-комунікативних (цифрових) технологій в освітньому процесі шляхом формальної, неформальної або інформальної освіти в порядку, визначеному законодавством. Підвищення кваліфікації шляхом формальної освіти здійснюється за типовою програмою підвищення кваліфікації, затвердженою МОН.

Оцените статью: 
0
Нашли опечатку в тексте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter


МУЖСКОЙ ЖУРНАЛ "WINNER"


ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ "BEAUTY"


НОВОСТИ ОТ ПОРТАЛА ГОНЕВА.НЕТ


НОВОСТИ МИРА КИНО